Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • jeżeli nie mamy na liście żadnego projektu, to nie mamy uprawnień do żadnego projektu
  • wymiar czasu pracy należy podawać w MINUTACH
  • kartę możemy zapisać na później lub od razu zapisać i wysłać do pracownika

Pracownicy po wypełnieniu kart odsyłają je do weryfikacji, możemy zobaczyć je wszystkie przechodząc do Moja PG → Projekty → Karty pracy → Lista kart czasu pracy:

Image Added

Wchodząc w edycję karty (ikona ołówka w kolumnie Operacje) możemy zmienić status karty odsyłając ją do poprawy lub zatwierdzając):

Image Added

Na koniec klikamy Zapisz.