Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aktualny wzór oświadczenia o ochronie danych osobowych znajduje się w zał. 1.6 do ZR 20/2018 roku. Wersję edytowalną tego oświadczenia do wybranego systemu można pobrać z Repozytorium. Oświadczenie wystawia KJO1), na oświadczeniu podpisuje się pracownik (na odwrocie), KJO przekazuje oświadczenie do właściwego GUZ2), który po wydaniu zgody przekazuje wniosek do ASI3). Nadanie uprawnień odbywa się na podstawie zgłoszenia wysłanego na Helpdesk przez KJO.

...