Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Po zalogowaniu się do menedżera mediów files.pg.edu.pl kliknij na przestrzeń pracy, do której posiadasz uprawnienia.
 2. Wejdź do katalogu zawierającego zasób, któremu zamierzasz nadać lub zmienić atrybuty.
 3. Zlokalizuj żądany zasób, po czym w wierszu z nazwą tego pliku kliknij na ikonę strzałki. Spośród dostępnych ikon wybierz ikonę dokumentu z ołówkiem - tak jak na ilustracji.

 4. Wyświetlony zostanie widok trzech pól tekstowych służących do zarządzania atrybutami:
  1. pole Nazwa pliku
  2. pole Tekst zastępczy alternatywny - obowiązkowy w przypadku zasobów graficznych
  3. pole Podpis - służy do opcjonalnego opisywania grafiki/zdjęcia. Opis ten zostanie wykorzystany w galeriach na stronach internetowych oraz w galeriach umieszczanych w artykułach (newsach).