Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kolorem łososiowym oznaczone zostały umowy niedostępne , a nie zakończone (np. (zakończone, z przekroczonym terminem realizacji, czy chwilowo odtwierdzone).


Image RemovedImage Added


Przechodzimy do szczegółów interesującej nas umowy poprzez podlinkowany symbol, oznaczony niebieskim kolorem.


Umowy zakupu mogę być dwojakiego rodzaju: ‘Ramowa’ lub , ‘Na dostawę’. Umowy ‘ Na dostawę’ posiadają określoną ilość poszczególnych indeksówpozycji, a dodatkową mogą podlegać kontroli ilościowej, nie pozwalającej na przekroczenie ilości z umowy, w ramach indeksu.
Umowy ramowe kontrolowane są co do wartości całej umowy, pozwalając na dowolną konfigurację zamówienia usług/towarów.

...

W przypadku kontrolowanych umów ‘Na dostawę’ należy się upewnić czy interesujące nas pozycje są jeszcze dostępne i pamiętać, że w przypadku umów ‘Ramowych’ ilości nie są - przez system - sprawdzane.Z umowy Zamówieniegenerujemy zamówienie   akcją   (generuj dokumenty).


Określamy wzorzec zamówienia w formacie ZZ_XXX, gdzie XXX to numer jednostki

...

W kolumnie ‘Ilość’ wprowadzamy wymagane wartości zamówienia.

Klikamy:

Wygenerowane zostaje zamówienie dla pozycji niezerowych.

...

Uzupełnianie danych zamówienia


W nagłówku dokumentu należy wpisać numery projektu/ projektów, z których finansowany będzie zakup.
Jest to pole wymagane, informacyjne dla działów finansowych jednostki.
Image RemovedUzupełniamy opis obiektowy pozycji, jeżeli jest to wymagane w jednostce na tym etapie.
W celu skopiowania opisu obiektowego na wszystkie pozycje przechodzimy do akcji’ Przeglądaj opis obiektowy’ (1) i klikamy ikonę kopiowania (2) po wcześniejszym oznaczeniu pozycji już uzupełnionej.

...