Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konfigurowanie bloku funkcyjnego

Jeśli skierujesz wskaźnik myszki w miejscu osadzenia danego bloku funkcjonalnego (w ramach danej sekcji), to dla konkretnego bloku wyświetlona zostanie szara ikona ołówka wpisanego w okrąg, tak jak na ilustracji.

Image Added


Kliknij na tę ikonę, po czym z wyświetlonego menu wybierz opcję Konfiguruj. Wyświetlone zostanie okno konfiguracji bloku, które może mieć różną zawartość, w zależności od rodzaju konfigurowanego bloku. Zamierzoną konfigurację bloku zapisz w tym oknie. Następnie chcąc mieć pewność, że konfiguracja bloku została trwale zastosowana w układzie, zapisz wprowadzone modyfikacje za pomocą przycisku Zapisz szablon dostępnego w górnej części widoku układu.

Zmian w konfiguracji bloku nie można cofnąć (można jednak z powrotem manualnie ustawić blok do poprzedniej konfiguracji, o ile w CMS-ie nie usuwaną informacji związanych z poprzednią konfiguracją, np. tagi, strony, mikrowitryny itp.).