Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Istnieje kilka sposobów, aby w bezpieczny sposób przekazać pliki zawierające dane wrażliwe (np. dane osobowe). Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym przedstawione są rekomendowane sposoby.

...

Sposoby przekazywania dokumentów z danymi osobowymi:

Children Display

- - Jak umieścić plik w "plikach w poczcie" z użyciem hasła [tu właściwie wspomnieć, że można udostępniać z hasłem, krótko jak, po czym odesłać do Usługa „Drive” – udostępnianie dużych załączników gdzie jest pełna instrukcja]

......

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("dane","pliki","bezpieczeństwo") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsbezpieczeństwo dane pliki

...