Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Aby ustawić hasło zabezpieczające w pliku Excel należy (zabezpieczanie plików Word odbywa się w analogiczny sposób):

 1. Otwórz dany plik.
 2. Wybierz pozycję zakładkę Plik Informacje.
 3. Zaznacz pole Chroń skoroszyt i wybierz opcję Szyfruj przy użyciu hasła.


 4. Wyświetli się okno, w którym w polu Hasło wpisz hasło, a następnie wybierz przycisk OK.


 5. Potwierdź hasło w polu Wprowadź ponownie hasło, a następnie wybierz przycisk OK.
 6. Plik będzie zabezpieczony hasłem. W informacjach pojawi się następujący komunikat.


 7. Przy próbie otworzenia zabezpieczonego pliku, program poprosi o wpisanie hasła.
  Image Added


Note
titleUwaga!

Pamiętaj, aby w wiadomości, która zawiera plik z danymi wrażliwymi, nie wpisywać hasła do tego pliku!!! Hasło przekaż innym kanałem komunikacji (np. telefonicznie lub osobiście). 

Warning
 • Ani firma Microsoft, ani pracownicy CUI nie mogą odzyskiwać zapomnianych haseł, dlatego upewnij się, że hasło nadaje się do zapamiętania.

 • Tworzone hasła nie są w żaden sposób ograniczone pod względem długości, znaków lub cyfr, ale w hasłach jest uwzględniana wielkość liter.

 • Udostępniając pliki lub hasła innym użytkownikom, zachowaj ostrożność. Zawsze istnieje ryzyko, że hasła dostaną się w ręce niepowołanych użytkowników. Pamiętaj, że zablokowanie pliku za pomocą hasła niekoniecznie ochroni Twój plik przed złośliwymi działaniami.
Tip
Zabezpieczanie plików Word odbywa się w analogiczny sposób
 • .


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("dane","bezpieczeństwo") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsdane bezpieczeństwo

...