Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Przejść do zakładki Drive, oznaczonej ikonką chmury.

 2. W sekcji Moje pliki umieszczone są domyślne foldery: Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Filmy. Foldery te dostarczane są przez oprogramowanie i nie można ich usunąć, ani zmienić ich nazwy. Możesz z nich skorzystać, umieszczając tam pliki lub podfoldery z plikami. Możesz również, według potrzeb, założyć własny folder wraz z podfolderami. Dodanie folderu, podfolderu i zapisanie pliku dokonuje się za pomocą rozwijanej opcji Nowe w pasku nawigacyjnym.
 3. W wybranym folderze należy dodać plik, który chcemy przekazać klikając Nowe → Prześlij pliki.


 4. Po przesłaniu pliku, zaznaczamy go a następnie z górnego menu wybieramy Udostępnij Utwórz link udostępniania.


 5. Pojawi się okno, w którym utworzony zostanie link do danego pliku.


  W tym oknie można wykonać następujące akcje:
  1. Klikając ikonę Skopiuj do schowka - link zostanie skopiowany.
  2. Zaznaczając pole Termin ważności z rozwijanej listy mamy do wyboru kilka terminów do wyboru. W przypadku plików zawierających dane wrażliwe, warto ustawić termin ważności linku.
  3. Zaznaczając pole Wymagane hasło należy uzupełnić hasło, które następnie należy podać osobie do której wysyłamy plik.
  4. W polu Dodaj adresatów możemy wpisać adresy mailowe, osób do których ma trafić dany plik. Wpisanie adresatów jest opcjonalne. Jeśli wcześnie link został skopiowany to można wkleić go do wiadomości e-mail, komunikatora. Uwaga: dostęp do udostępnionego zasobu będzie miała każda osoba dysponująca danym linkiem.
  5. W polu wiadomość można opcjonalnie wpisać wiadomość do odbiory. 
 6. Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć Zamknij. W tym momencie jeśli były wpisane adresy mailowe to adresaci otrzymają wiadomość. Plik będzie dostępny dla odbiorców po wpisaniu hasła. Pamiętaj aby w wiadomości, która zawiera plik z danymi wrażliwymi, nie wpisywać hasła do tego pliku!!! Hasło przekaż innym kanałem komunikacji (np. telefonicznie lub osobiście).
   
Tip
titleWskazówka

Szczegółowa instrukcja wysyłanie dużych plików znajduje się na stronie Usługa „Drive” – udostępnianie dużych załączników.


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("dane","pliki","bezpieczeństwo") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsdane bezpieczeństwo pliki

...