Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Usługa Dokumenty on-line umożliwia tworzenie i formatowanie dokumentów oraz współpracę nad nimi z innymi osobami w tym samym czasie. W Dokumentach on-line można pracować na dokumencie w kilka osób, obserwując zmiany wprowadzone przez współpracowników. Możliwe jest utworzenie dokumentu tekstowego (w formacie docx), arkusza kalkulacyjnego (w formacie xlsx) i prezentacji (w formacie pptx). Usługa umożliwia również edycję dokumentów stworzonych wcześniej w standardowym oprogramowaniu Office.

...

Infonote
titleUwaga!

Z usługi można korzystać bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej pod adresem drive.pg.edu.pl. Usługa Dokumenty on-line dostępna jest w ramach usługi Drive PG, z której korzystać mogą pracownicy Uczelni, posiadający konta o standardowej lub zwiększonej (płatnej) pojemności. Uprawnienie do korzystania z pakietu standardowego usługi Drive PG włączane jest na wniosek pracownika, po przesłaniu zgłoszenia do Helpdesku.

...

Aby skorzystać z dokumentów należy zalogować się na stronie drive.pg.edu.pl. Następnie w górnym menu kliknąć ikonę "+", aby dodać jeden z dokumnetówdokumentów. Możliwe jest utworzenie dokumentu tekstowego (w formacie docx), arkusza kalkulacyjnego (w formacie xlsx) i prezentacji (w formacie pptx). 

...

  • wygaśnięcie - można ustawić datę, do której dokument będzie widoczny dla danej osoby,
  • może współdzielić - zaznaczenie tej opcji sprawi, że osoba współpracująca będzie mogła udostępnić dokument innym osobom,
  • może edytować - zaznaczenie tej opcji pozwala na edycję dokumentuzmiany

Klikając ikonę kosza usuniemy tą osobę i zabierzemy jej dostęp do dokumentu.

...

Aby użyć opcji czatu należy z górnego menu wybrać zakładkę Współpraca, a następnie kliknąć w kafelek Czat (można również skorzystać ze skrótu klawiszowego Alt+Q).

Image Removed

Po lewej stronie wyświetli się okno, w którym w dolnym polu można wpisać wiadomość, aby ją wysłać należy kliknij Wyślij.

...

Image Added


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("on-line","dokumenty") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsdokumenty on-line

...