Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Klikając w ikonę koła zębatego mamy możliwość weryfikacji uprawnień danej osoby.

Do wyboru mamy kila kilka opcji:

  • wygaśnięcie - można ustawić datę, do której dokument będzie widoczny dla danej osoby,
  • może współdzielić - zaznaczenie tej opcji sprawi, że osoba współpracująca będzie mogła udostępnić dokument innym osobom,
  • może edytować - zaznaczenie tej opcji pozwala na edycję dokumentu

...