Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aplikacja Formularze PG (Forms PG) dostępna jest pod adresemhttps://forms.pg.edu.pl/ dla uprawnionych pracowników. Usługa umożliwia tworzenie formularzy do zbierania odpowiedzi od użytkowników. W prosty sposób można utworzyć formularz, w którym użytkownicy mogą m.in. odpowiedzieć na zadane pytania otwarte (możliwa krótka lub dłuższa odpowiedź), wybrać jedną (lub kilka) z możliwych opcji, zaznaczyć właściwą odpowiedź, czy też napisać opinię. Uczestnik, który wypełni formularz może otrzymać maila z potwierdzeniem. Dane z wypełnionych formularzy zbierane są w bazie aplikacji, do której dostęp mają tylko uprawnione osoby. Aplikacja pozwala stworzyć unikalny adres do danego formularza, link ten można przesłać mailem lub udostępnić na stronie internetowej.


Note
titleUwaga!

Tworzenie, edytowanie i weryfikację odpowiedzi mają uprawnieni pracownicy PG. W celu uzyskania dostępu aplikacji Formularze PG, kierownik danej jednostki organizacyjnej powinien przesłać do CUI wniosek o nadanie wskazanym pracownikom odpowiednich uprawnień.

Rozwiązanie dostępne jest bez ograniczeń z poziomu publicznej sieci Internet (nie wymagana jest sieć politechniczna).

Aby utworzyć formularz należy zalogować się na stronie https://forms.pg.edu.pl/ 

Kreator formularzy

Aby utworzyć formularz kliknij Utwórz Formularz, otworzy się kreator, który składa się z następujących części:

 • Metadane - w tej sekcji należy uzupełnić informacje związane z ogólnymi ustawieniami formularza
 • Edycja formularza - w tej sekcji będą pojawiały się dodawane bloki będące bezpośrednio elementami formularza
 • Zbuduj formularz - dostępne bloki z których można budować formularze

Metadane

W tej sekcji należy ustawić podstawowe informacje:

 • klikając ikonę +EN pojawią się dodatkowe pole, w których należy uzupełnić angielskie tłumaczenie formularza,
 • podać tytuł i opcjonalnie opis dla formularza
 • zdecydować czy każda odpowiedź na przychodzić na podany adres e-mail (np. do osoby przypisanej do obsługi formularza)
 • zdecydować czy użytkownik ma podać swój adres e-mail i po wypełnieniu formularza przesyłać mu potwierdzenie z podsumowaniem jego odpowiedzi
 • zdecydować czy formularz ma być aktywny - dostępny do wysyłania i zbierania odpowiedzi - przydatna opcja, aby . Zaznaczając tą opcje formularz będzie aktywny od razu. Aktywację formularza można zaznaczyć w dowolnym momencie np. w przypadku zapisów na wydarzenia, można przygotować wcześniej formularz, a udostępnić go w wybranym momencie: np. przyjmowanie zapisów na wydarzeniechwili kiedy mają ruszyć zapisy.

Edycja formularza i zbuduj formularz

Kolejny etap tworzenia formularza to dodawanie, edycja, usuwanie, zmienianie kolejności, duplikowanie elementów, z których zbudowany jest składać ma się formularz. Korzystając z dostępnych opcji przystępujemy do tworzenia formularza. Przy dodawaniu kolejnych pól formularza można zdecydować, czy uzupełnienie danego pola jest opcjonalne czy obowiązkowe. Po wybraniu odpowiedniego rodzaju pytania, należy wypełnić jego pola oraz kliknąć Zapisz.

Do wyboru są pola(kliknij żeby rozwinąć):

Expand
titleKrótka odpowiedź

Krótka odpowiedź - należy wpisać pytanie oraz opcjonalnie dodatkowy opis do pytania, na które ma odpowiedzieć użytkownik. W polu Domyślna wartość można wpisać gotową odpowiedź, jeśli możemy założyć jaka odpowiedź będzie najczęściej udzielana (np. pytanie kierowane do Studentów  Na jakiej uczelni studiujesz?, domyślna wartość - Politechnika Gdańska. Zakładamy, że w 95% wypełnionych formularzy padnie taka odpowiedź więc wpisujemy ją. Osoby, które wypełniają formularz mogą usunąć gotową podpowiedź i wpisać swoją uczelnie).

Widok pytania po jego zapisaniu

Expand
titleKrótka odpowiedź

Długa odpowiedź - analogicznie jak przy krótkiej odpowiedzi, należy wpisać pytanie oraz opcjonalnie dodatkowy opis do pytania, na które ma odpowiedzieć użytkownik. Odpowiedź może być dłuższa, tutaj również możemy ustawić Domyślną wartość odpowiedzi.

Widok pytania po jego zapisaniu

Expand
titleCheckbox

Checkbox - pole pozwala na zaznaczenie odpowiedzi

Widok pytania po jego zapisaniu

Expand
titleWybór z listy

Wybór z listy - pozwala zadać pytanie, w którym użytkownik może wybrać z rozwijanej listy jedną z kilku możliwych odpowiedzi. Domyślnie ustawiania dają możliwość wpisania dwóch opcji, aby dodać kolejne należy kliknąć Dodaj opcję i uzupełnić pole.

Widok pytania po jego zapisaniu

Expand
titleWybór wielkokrotny

Wybór wielokrotny - podobnie jak wybór z listy, pozwala zadać pytanie, w którym użytkownik może zaznaczyć checboxy checkboxy kilku możliwych odpowiedzi. Domyślnie ustawiania dają możliwość wpisania dwóch opcji, aby dodać kolejne należy kliknąć Dodaj opcję i uzupełnić pole.

Widok pytania po jego zapisaniu

Expand
titleWybór jednokrotny

Wybór jednokrotny - pozwala zadać pytanie, w którym użytkownik może wybrać, zaznaczając jedną z kilku możliwych odpowiedzi. Domyślnie ustawiania dają możliwość wpisania dwóch opcji, aby dodać kolejne należy kliknąć Dodaj opcję i uzupełnić pole.

Widok pytania po jego zapisaniu

Expand
titleZwykły tekst

Zwykły tekst -pole to wyświetla tekst, który chcemy przekazać użytkownikom. W tym polu można dodać opis formularza, cel jego przeprowadzenia itp.

Widok pytania po jego zapisaniu

Expand
titleDuplikowanie zaznaczone

Duplikowanie zaznaczone - wybranie tej opcji pozwala na skopiowanie zaznaczonego pytania, którego treść należy edytować.

Po zapisaniu pytania można zmienić jego kolejność. W tym celu, należy kliknąć ikonę strzałek i trzymając lewy przycisk myszy przeciągnąć pytanie w odpowiednie miejsce. 

W każdym momencie można tworzenia formularza, przy pomocy przycisku Pogląd można zobaczyć aktualny podgląd formularza, wygląd formularza. Klikając na Podgląd wyświetli się widok jaki będzie wyglądał  formularz wersji dla użytkownikazobaczy użytkownik.

Po zakończeniu pracy nad formularzem należy go zapisać klikając Zapisz. Zapisany formularz zostanie przeniesiony do Bazy formularzy.


Baza Formularzy

W bazie formularzy znajdują się wszystkie formularze utworzone przez zalogowanego użytkownika.

Można wykonywać na nich operacje:

 • edycji formularza - aby edytować formularz należy kliknąć ikonę ołówka , zostaniemy przeniesieni do edycji formularza
 • generowania linku do zbierania odpowiedzi - aby wygenerować link do formularza należy kliknąć ikonę łańcuszka . Wyświetli się okno z linkiem, który możemy skopiować i umieścić w wiadomości do użytkowników. Pod wygenerowanym adresem znajduje się formularz, który mogą zobaczyć i wypełnić niezalogowani użytkownicy.


  Note
  titleUwaga!

  Aby zbierać odpowiedzi formularz musi być aktywny! 

 • klikając w ikonę trzech kropek , zostaniemy przeniesieni do podglądu formularza, gdzie możemy przejść do jego edycji, zobaczyć odpowiedzi, wygenerować link dla użytkowników lub też go usunąć. W tymi miejscu możemy również aktywować/dezaktywować formularz. 


Odpowiedzi

Klikając ikonę Odpowiedzi, osoba zarządzająca formularzem może zobaczyć odpowiedzi w swoim panelu.

Odpowiedzi mogą być wyświetlone w formie listy,

Image Added

lub w formie tabeli

Image Added


Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("ankieta","formularz","aplikacja") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsformularz ankieta aplikacja