Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

System Moja PG na Politechnice Gdańskiej działa na zasadzie portalu internetowego. System jest dostępny przez stronę internetową po wprowadzeniu adresuhttps://moja.pg.edu.pl.

  • Studenci: do aktywacji potrzebny jest numer albumu, który został nadany w procesie rekrutacji (zazwyczaj jest on wysyłany w mailowej wiadomości powitalnej, jeśli taka wiadomość nie dotarła w spodziewanym terminie należy sprawdzić folder ze spamem). Studenci mogą skorzystać także z automatycznego tworzenia konta w Portalu Moja PG poprzez Portal Rekrutacji (w przypadku takiej aktywacji konta nie ma już potrzeby przechodzenia poniższych kroków).
  • Pracownicy: do aktywacji potrzebny jest numer ewidencyjny pracownika, który został nadany w Dziale Osobowym oraz dostęp poprzez sieć politechniczną (nie można wykonać aktywacji z poza terenu PG).
  • Słuchacze studiów podyplomowych: aby aktywować konto należy uzupełnić dane zgodnie z danymi podanymi podczas rekrutacji na studia podyplomowe. W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać dokument tożsamości podany w czasie rejestracji na studia podyplomowe.

Instrukcja krok po kroku

Aktywacja konta odbywa się bezpośrednio na Portalu Moja PG - po wejściu na stronę, klikamy przycisk Załóż konto:

...

Aktywacja konta odbywa się poprzez wpisanie wszystkich danych wymaganych i podanych w trakcie rekrutacji (jeżeli kandydat nie posiada drugiego imienia i/lub nie podał go w procesie rekrutacji, pozostawia dane pole puste). Jeżeli student nie posiada nr PESEL, należy usunąć zaznaczenie z pola Posiadam numer PESEL. Zamiast pola PESEL, pojawi się pole Seria i numer dokumentu.

Image RemovedImage Added

W polach Hasło i Powtórz hasło należy podać hasło składające się z minimum 8 znaków, zawierające co najmniej jedną literę oraz minimum 2 znaki dodatkowe. Do znaków dodatkowych zaliczamy cyfry oraz znaki: .,<>/?;':"[{]}~`!@#$%^&*()-_+=

...