Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przewiń bieżącą stronę na sam dół. Kliknij na ikonę Desktop app, aby pobrać aplikację lokalnego klienta usługi Drive PG. Można również wejść na stronę https://owncloud.com/desktop-app/

Na nowo otwartej stronie internetowej odszukaj nagłówek ownCloud Desktop Client i pobierz klienta dla systemu operacyjnego, jaki posiadasz na swoim komputerze (Windows lub MacOS).

...

Następnie wyświetlony zostanie widok jak na poniższej ilustracji. Nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian. Kliknij na przycisk Połącz…

Image RemovedImage Added

Przełącz się z powrotem do widoku w przeglądarce i analogicznie skopiuj wygenerowany ciąg znaków z pola Hasło / Token, a następnie wklej ten ciąg w polu Hasło w oknie klienta lokalnego. Po wypełnieniu obu pól w oknie klienta lokalnego, przejdź dalej.

Następnie wyświetlony zostanie widok jak na poniższej ilustracji. Nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian. Kliknij na przycisk Połącz…

Image RemovedImage Added

W celu pełnej finalizacji całości zadań, uruchom ponownie komputer.

...