Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Instrukcja podłączania urządzeń z systemem Android do bezprzewodowej sieci eduroam.


Info
Korzystanie z sieci eduroam wymaga aktywnego konta w portalu Moja PG (dostęp możliwy jest za pomocą tych samych danych do logowania, jak do portalu Moja PG), sieć dostępna jest zarówno dla pracowników, doktorantów jak i studentów.

Instrukcja krok po kroku

Info

Poniżej znajdują się dwie możliwe do użycia metody łączenia z siecią eduroam - wystarczy wybrać jedną z nich (ze względów bezpieczeństwa, sugerujemy metodę z wykorzystaniem certyfikatu użytkownika).


Z wykorzystaniem certyfikatu użytkownika


 1. Korzystając z urządzenia mobilnego wejdź na tą stronę
 2. Wypełnij formularz znajdujący się na stronie i kliknij Generuj certyfikat
 3. Po wysłaniu formularza zobaczysz informacje na temat swojego certyfikatu - zapamiętaj jego datę ważności
 4. Kliknij przycisk Pobierz certyfikat
 5. Pobrany certyfikat powinien otworzyć się automatycznie - wprowadź hasło do wyodrębnienia certyfikatu (hasło do Moja PG)
 6. Nadaj przyjazną nazwę certyfikatu, np. PG20200805 (gdzie 20200805 to data ważności certyfikatu)
 7. Przeznaczenie danych logowania ustaw na: Wi-Fi i kliknij OK
 8. Urządzenie wyświetli informację o poprawnej instalacji certyfikatu głównego
 9. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest włączona na Twoim urządzeniu (zazwyczaj wystarczy rozwinąć górną belkę powiadomień, gdzie znajduje się odpowiednia ikona)
 10. Przytrzymaj palec dłużej na ikonie sieci bezprzewodowej, aby wejść do ustawień sieci
 11. Na liście dostępnych sieci odszukaj eduroam - wybierz tą sieć
 12. Przejdź do opcji zaawansowanych
 13. Ustaw następujące parametry:
  1. Metoda EAP: TLS
  2. Certyfikat urzędu certyfikacji: Nie sprawdzaj poprawności
  3. Certyfikat użytkownika: wybierz zainstalowany wcześniej certyfikat z przyjazną nazwą
  4. Prywatność: użyj adresu MAC urządzenia
  5. Tożsamość: wpisz swój login do Moja PG wraz z domeną, np. s987654@student.pg.edu.pliminazwi@pg.edu.pl itp. (jeżeli posiadasz wiele loginów, zacznij od tego "skróconego")
 14. Kliknij Połącz / Zapisz

Tip

Metoda konfiguracji z użyciem certyfikatu jest bezpieczniejsza.

Skonfigurowane w ten sposób połączenie będzie działało także po zmianie hasła do Moja PG (do czasu wygaśnięcia certyfikatu).


Note

Certyfikat użytkownika jest ważny przez rok od momentu wygenerowania, po tym czasie należy wygenerować nowy certyfikat i zmodyfikować zapamiętaną konfigurację sieci eduroam tak, aby korzystało z nowego certyfikatu.


Info

Jeżeli mamy już wygenerowany certyfikat użytkownika a nie upłynął rok czasu, to wypełniając formularz na stronie pobierania certyfikatów, pobrany zostanie już istniejący certyfikat, spakowany hasłem obowiązującym w momencie jego generowania.


Z wykorzystaniem loginu i hasła


 1. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest włączona na Twoim urządzeniu (zazwyczaj wystarczy rozwinąć górną belkę powiadomień, gdzie znajduje się odpowiednia ikona)
 2. Przytrzymaj palec dłużej na ikonie sieci bezprzewodowej, aby wejść do ustawień sieci
 3. Na liście dostępnych sieci odszukaj eduroam - wybierz tą sieć
 4. Przejdź do opcji zaawansowanych
 5. Ustaw następujące parametry:
  1. Metoda EAP: PEAP
  2. Uwierzytelnianie w drugiej fazie: MSCHAPV2
  3. Certyfikat urzędu certyfikacji: Nie sprawdzaj poprawności
  4. Prywatność: użyj adresu MAC urządzenia
  5. Tożsamość: wpisz swój login do Moja PG wraz z domeną, np. s987654@student.pg.edu.pliminazwi@pg.edu.pl itp. (jeżeli posiadasz wiele loginów i korzystasz np. z imie.nazwisko@pg.edu.pl, zacznij od tego "skróconego")
  6. Tożsamość anonimowa: powtórz wpisany powyżej login
  7. Hasło: wpisz swoje hasło do portalu Moja PG
 6. Kliknij Połącz / Zapisz

Note
Po zmianie hasła do portalu Moja PG należy zmodyfikować zapamiętaną konfigurację sieci eduroam tak, aby korzystała z nowego hasła.


Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "HPPG"
labelskb-how-to-article