Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
titleWskazówka

Poniższe pliki można pobrać, klikając prawym przyciskiem myszy na każdym odnośniku i wybierając z menu opcję Zapisz jako…, lub Zapisz element docelowy… albo opcję o podobnym brzmieniu.


Note
titleUwaga!
Nie należy zmieniać nazw plików i rozszerzeń. Pliki powinny mieć nazwy i rozszerzenia takie, jak podano powyżej. Niektóre przeglądarki mogą zapisać plik jako pg-ca.crt (zamiast pg-ca.pem), należy wówczas zmienić rozszerzenie pliku na właściwe.

...

Klikając Zaloguj zostaniemy odesłani do Centralnego Punktu Logowania, gdzie należy zalogować się podając nazwę użytkownika (bez dopisku @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl) i hasło.

Po zalogowaniu (lub jeśli byliśmy już zalogowani do Mojej PG) ukaże się okno, w którym należy jeszcze raz wpisać hasło, a następnie kliknąć Generuj certyfikat. 

Image Modified

Wyświetli się komunikat, że certyfikat został wygenerowany, zwróć uwagę na podany okres ważności certyfikatu (od dnia – do dnia). Pojawi się również informacja, że Istnieje uprzednio wygenerowany certyfikat, należy wówczas pamiętać, że pobierany certyfikat zabezpieczony jest takim hasłem do Moja PG, które obowiązywało w dniu rozpoczynającym podany okres ważności certyfikatu. 

Klikamy Pobierz certyfikat i zapisujemy go:

I zapisujemy go (najlepiej w tym samym katalogu co pobrane przed chwilą trzy pliki). Przy domyślnych ustawieniach przeglądarki certyfikat pobierze się automatycznie i zapisze w katalogu Pobrane na komputerze. W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików.

...