Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • identyfikator politechniczny – należy podać tu swój login tak jak do portalu Moja PG: login pisany bez domeny @pg.edu.pl, utworzony zwykle z trzech pierwszych liter imienia oraz pięciu pierwszych liter nazwiska,
  • hasło – takie jak do portalu Moja PG.

Image Modified

3. Wybierz jeden z dostępnych na liście serwisów

...