Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uczestnicy zobaczą tylko te głosowania, w których zostali dodani przez organizatora i które zostały przez niego uruchomione. Szczegóły możemy zobaczyć na poniższym filmie.

Widget Connector
width800
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=l0nO43qL0yE&feature=emb_logo
height450

Note

Jeżeli nie widzimy żadnego głosowania, a spodziewaliśmy się je zobaczyć, należy skontaktować się z organizatorem.

...

Szczegóły możemy zobaczyć na poniższym filmie.

Widget Connector
width800
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=nErlRDRCXT4&feature=emb_logo
height450


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("wybory","głosowanie","ankieta") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsgłosowanie wybory ankieta

...

...