Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Adres serwera:Port:SSL:Uwierzytelnianie:
Serwer poczty przychodzącej:imap.pg.edu.pl993SSL/TLSNormalne hasło
Serwer poczty wychodzącej*:smtp.pg.edu.pl465TLSNormalne hasło
587STARTTLSNormalne hasło

*należy wybrać jedno z ustawień portu 

Dane serwera poczty studenckiej

...