Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleUstawienia

Dostęp do ustawień nowej poczty PG możliwy jest po kliknięciu ikonki z zdjęciem profilowym użytkownika, znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu.
Po wyświetleniu podmenu, należy wybrać pozycję 
Ustawienia

Warning

Uwaga: zaleca się rozważne postępowanie podczas wprowadzania zmian w ustawieniach systemu.

Jeżeli nie jesteś pewna/pewny poprawności wprowadzanej zmiany, zachęcamy do kontaktu z helpdeskiem PG.

Ustawienia podstawowe

W sekcji Ustawienia podstawowe można zmienić m.in. język interfejsu, ustawienia strefy czasowej, czas odświeżania, domyślną aplikację po zalogowaniu, ustawić automatyczne wylogowywanie z systemu z chwilą zamknięcia okna przeglądarki.

...

Expand
titlePoczta

Ustawienia dotyczące wiadomości e-mai: ich tworzenia, kasowania, formatowania itp.

Uwaga: szczegółowa instrukcja ustawień poczty oraz innych opcji dostępna jest pod linkiem webmail.pg.gda.pl/appsuite/help/l10n/pl_PL/ox.appsuite.user.sect.email.settings.html
 lub bezpośrednio z interfejsu nowej poczty PG po kliknięciu ikony ze znakiem zapytania – znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu

Na szczególną uwagę w ustawieniach poczty zasługuje opcja powiadomienia o nieobecności (np. wskutek przybywania na urlopie):

Uzupełniając pola wskazane na powyższym rysunku czerwoną ramką można aktywować powiadomienie o urlopie.
Klikając w opcje Pokaż opcje zaawansowane można zaznaczyć odpowiednie konto (jedno, kilka lub wszystkie dostępne) z wymienionych na liście kont pocztowych.

Automatyczne przekazywanie wiadomości

Można przekierować widomości na inny adres e-mail. W tym celu należy w zakładce Poczta wybrać przycisk Automatyczne przekazywanie, a następnie wpisać adres, na który ma przychodzić poczta oraz zadecydować czy kopia wiadomości ma zostać zachowana na tym koncie.


Kolejnym istotnym aspektem są Reguły filtrów.

Przycisk Dodaj nową regułę umożliwia tworzenie reguł porządkujących pocztę przychodzącą, jak i istniejące już w skrzynce odbiorczej wiadomości.
Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie warunków, jakie muszą być spełnione, aby wywołana została reguła, którą tworzysz.

Następnie ustal, co system ma zrobić z wiadomością spełniającą określone waru

Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Zapisz w dolnej części okna.

Przedostatnie ustawienie stanowi zdefiniowanie treści podpisu automatycznie załączanego do wiadomości wychodzących z Twojego konta pocztowego.
Do dyspozycji pozostaje tu edytor tekstu, przy pomocy którego możesz utworzyć lub edytować istniejącą treść podpisu.

Końcowym ustawieniem są opcje dotyczące Książki adresowej.
Jej konfigurację pokazuje poniższy rysunek:

Po kliknięciu na przycisk Moje dane kontaktowe, wyświetlone zostanie okno umożliwiające uzupełnienie lub zmianę danych kontaktowych aktualnie zalogowanego użytkownika.  

Warning

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.


...