Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zalecamy zamieszczony poniżej materiał wideo uruchomić w trybie pełnoekranowym oraz w jakości HD (w poniższym odtwarzaczu po uruchomieniu filmu, w prawym dolnym rogu znajdują się ikony umożiwiające zmianę ustawień jakości odtwarzanego materiału).

Konfiguracja filtra antyspamowego w aplikacji Roundcube:

Widget Connector
urlhttphttps://www.youtube.com/watch?v=L5wWOo4BpXA_j3DMl-nnY0Warning

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.

...