Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Otworzy się ekran, na którym zostaną wyświetlone nasze dane, które trafią na legitymację. Wybieramy powód zgłoszenia – Wydanie nowej legitymacji (lub w przyszłości duplikatu). Dodatkowo w tym miejscu możemy wczytać zdjęcie – klikamy Wczytaj obraz:

Warning
titleUWAGA!
Zdjęcie cyfrowe w formacie jpg lub jpeg o wymiarach minimum 240x300 pixeli. Maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500kB. Jeśli zdjęcie ma poprawny rozmiar to ukaże się we wniosku. Zdjęcie, które wgrywane jest na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej zostanie załadowane, będzie umieszczone na ELSNA. Jeżeli zatem np. przy użyciu domowego skanera zeskanowane zostanie zdjęcie formatu legitymacyjnego i w efekcie powstanie duży plik formatu A4, a samo zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami Moja PG.

3. Po wybraniu zdjęcia z dysku naszego komputera będziemy mieli możliwość jego skadrowania i wczytania do Moja PG. Po załadowaniu zdjęcia zostanie wyświetlony podgląd wniosku, jeżeli wszystko wygląda poprawnie klikamy Zapisz zdjęcia, a następnie, gdy na podsumowaniu dane się zgadzają klikamy Wyślij wniosek:

...