Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleOpis i treść pracy N-B

Na końcu  publikacji znajdują się sekcje, które są wspólne dla każdego rodzaju pracy.  Należą do nich Opis, Treść pracy N-B oraz Repozytorium Open Access.

Opis – w tej sekcji należy wprowadzić abstrakt w języku zgodnym z językiem wydania (pole wymagane). Opcjonalnie istnieje możliwość uzupełnienia abstraktu w innym języku. W dalszej części sekcji należy podać słowa kluczowe i dodatkowe informacje dotyczące pracy.

Przy wyborze słów kluczowych rozwija się lista podpowiedzi. Lista ta zawiera słowa, które zostały już kiedyś użyte (w innych publikacjach) Jeśli jakiegoś słowa brakuje, można je dopisać. Znajdzie się ono na liście po zapisaniu pracy.

Pole Abstrakt i Słowa Kluczowe są obowiązkowe.

Treść pracy N-B – należy podać format treści – czy jest to: 

  • Accepted Version - Wersja artykułu po ostatecznych recenzjach, zaakceptowana do publikacji. Zwana również: Post-print, Authors Accepted Manuscript, AAM, Authors accepted version.
  • Published Version - Wersja artykułu opublikowana na stronie czasopisma. Zwana również: Version of Record, Final Published Version.

Można również dodać pracę w formie pliku zapisanego jako PDF, którego wielkość nie powinna przekroczyć 25MB.

Image Modified


Expand
titleRepozytorium Open Access

Repozytorium Open Access – jest to zgoda na udostępnienie publikacji w otwartym repozytorium MOST Wiedzy, należy określić na jakiej licencji praca będzie udostępniona:

?????


Expand
titleCyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (DOI)

Dane o pracy N-B  można pobrać automatycznie na podstawie identyfikatora DOI, czyli identyfikatora dokumentu elektronicznego.  Numer taki jest na stałe przypisany do elektronicznych wersji publikacji naukowych.

Po kliknięciu przycisku „Automatycznie pobierz dane o pracy N-B na podstawie identyfikatora DOI” , otworzy się okno w którym:

  1. należy podać unikatowy numer pracy, którą zamierzamy dodać do Moja PG

Image Added

2.  następnie kliknąć przycisk „Pobierz dane”

Image Added

Otworzy się okno, w którym wyświetli się tytuł publikacji, nazwa czasopisma (jeśli dotyczy), autor bądź autorzy oraz pozostałe dane w zależności od rodzaju publikacji.
Czasem po wpisaniu numeru DOI system nie wyszuka autorów lub wyszuka kilku dla danej publikacji i wyśietli jako sytuację konfliktową. Przypadki takie należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego autora (można autora pominąć, bądź dodać go jako osobę spoza PG).

Po kliknięciu przycisku „Uaktualnij formularz” w sekcji Autorzy uzupełnią się dane autorów: imię i nazwisko a także wydział, katedra i informacja o afiliacji PG.

Image Added


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("n-b","naukowa","praca","badawcza") and type = "page" and space = "HPPG"
labelspraca naukowa n-b badawcza

...