Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleDodaj zgłoszenie

Dodawanie zgłoszeń odbywa się na zakładce Zgłoszenia  Dodaj zgłoszenie:

Po kliknięciu ikony otworzy się formularz dodawania nowego zgłoszenia, w którym w pierwszej kolejności wybieramy typ zgłoszenia, a poniżej rozwijanej listy znajduje się legenda, która ułatwia wybór odpowiedniego typu zgłoszenia:

Po wybraniu typu zgłoszenia otworzy się dalsza część formularza z odpowiednimi polami do wypełnienia. Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi. Domyślnie też wypełniony jest autor projektu (na podstawie danych osoby zalogowanej). W trakcie wypełniania formularza możemy spotkać listy rozwijane, wybór z wyszukiwaniem oraz pola do uzupełnienia.

W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnego pola, wystarczy skorzystać z kontekstowej pomocy dostępnej pod ikoną ze znakiem zapytania, jak na rysunku powyżejponiżej.

Część pól jest definiowana od strony systemu (np. kursy walut) i osoba składająca wniosek nie ma wpływu na te wartości.

W każdej chwili wypełniania formularza możemy użyć znajdujących się na jego końcu przycisków, które pozwolą nam m.in. zapisać kopię roboczą (do której możemy potem powrócić), wyczyścić cały formularz lub anulować jego wypełnianie.

Po wypełnieniu całego wniosku możemy go wysłać do weryfikacji – od tego momentu nie będziemy mogli już wprowadzać do niego zmian. Po wysłaniu wniosku do weryfikacji system wyświetli dodatkowe informacje:

...