Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wniosek Polecenie wyjazdu krajowego (delegacja krajowa)” składany jest o wyjazd pracownika w celu Podróż służbowa/wyjazd krajowy składany jest na podróże służbowe pracowników w celu realizacji polecenia służbowego lub udziału w określonym udziału w określonym wydarzeniu na terenie kraju oraz podróże studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej w celu udziału w określonym wydarzeniu na terenie kraju.

...

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).
...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("wyjazd","krajowy","delegacja","polecenie") and type = "page" and space = "HPPG"
labelswyjazd delegacja krajowy polecenie

...