Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Aby złożyć wniosek Podróż służbowa/wyjazd krajowy, użytkownik musi zalogować się do systemu Moja PG, a następnie wejść do aplikacji Wyjazdy.  W zakładce Wnioskuj, należy wybrać rodzaj wyjazdu: Podróż służbowa/wyjazd krajowy:

Image Modified

Po kliknięciu przycisku Dalej następuje przejście do kroku 2, w którym należy wypełnić pola formularza. Użytkownik ma możliwość wypełnienia wniosku dla siebie, jak również w imieniu innego pracownika. Domyślnie zaznaczone jest pole Wypełniam dla siebie.  Formularz podzielony jest na kilka sekcji. W pierwszej podane są Informacje o osobie wyjeżdżającej.  Pola imię i nazwisko, nr ewidencyjny pracownika, stanowisko oraz jednostka organizacyjna uzupełniane są automatycznie, na podstawie danych osoby zalogowanej do systemu.

Image Modified

Jeśli wniosek ma zostać wypełniony za innego pracownika, należy odznaczyć pole Wypełniam dla siebie, a następnie wybrać z listy pracowników, odpowiednią osobę:

Image Modified

Automatycznie zostaną uzupełnione dane o wybranym pracowniku:

Image Modified

W sekcji Miejsce docelowe należy podać informacje o docelowym miejscu wyjazdu: 

...

 • Na czas od – do – pole obowiązkowe. Użytkownik określa datę rozpoczęcia i zakończenia delegacji. Należy podać datę wyruszenia z miejscowości początku delegacji oraz datę powrotu do miejscowości zakończenia  delegacji.

Image Modified

W polach Cel wyjazdu należy podać:

 • W celu – pole obowiązkowe. Użytkownik musi podać cel lub formę jego udziału na wyjeździe (np. prelegent, słuchacz, wykładowca),
 • Typ wydarzenia – pole obowiązkowe. Użytkownik z rozwijalnej listy wybiera typ wydarzenia, na które ma się udać. Jeżeli zostanie wybrana konferencja, pojawią się dodatkowe obowiązkowe do wypełnienia pola „Początek” oraz „Koniec konferencji”,
 • Dodatkowe informacje – pole obowiązkowe. Użytkownik może podać tytuł wydarzenia i/lub odnośnik  do materiałów informacyjnych (np. strona konferencji, zaproszenia, formularz zgłoszenia udziału, itp.) .

Image Modified

W sekcji Szczegóły przejazdów użytkownik musi podać:

 • Miejscowość początku delegacji – użytkownik w tym polu wpisuje nazwę miasta, w którym zaczyna delegację,
 • Miejscowość zakończenia delegacji – użytkownik w tym polu wpisuje nazwę miasta, w którym kończy delegację,
 • Środek lokomocji – z rozwijalnej listy użytkownik może wybrać środek lokomocji, którym będzie jechał np. pociąg, samochód czy samolot. W każdej z wybranych opcji znajdują się dodatkowe pola, które należy uzupełnić. Użytkownik może podać szczegóły określające wybrany środek transportu np. klasa pociągu/samolotu, rodzaj biletu, przysługująca ulga. Jeżeli zostanie wybrany samochód, pojawią się dodatkowe obowiązkowe pola: Numer rejestracyjnyPojemność silnika, którą można wybrać z listy oraz pole Uzasadnienie użycia samochodu,
 • Jadę jako pasażer – zaznacza osoba, która jedzie na wyjazd samochodem jako współpasażer, a nie kierowca i właściciel samochodu.

Image Modified

Image Modified

Przy wyborze samochodu jako środka lokomocji pojawia się również dodatkowy checkbox Proszę o rozliczenie kosztów podróży do wysokości cen biletów PKP/PKS. Należy go zaznaczyć, jeśli całkowity koszt podróży przekroczy koszty zwracane przez pracodawcę. Checkbox ten wpływa na późniejszy sposób rozliczenia delegacji.

...

 • Zakres refundacji – użytkownik ma możliwość zaznaczenia jednej z 3 opcji refundacji wyjazdu – Wyjazd nierefundowany (ustawiony domyślnie), Wyjazd częściowo refundowany, Wyjazd w całości refundowany.

Image Modified

W przypadku wyboru wyjazdu częściowo refundowanego, pojawiają się dodatkowe obowiązkowe do wypełnienia pola informujące o tym, których usług nie finansuje Politechnika Gdańska.

 • Pojawia się również pole Opis refundacji – pole obowiązkowe. Należy podać dodatkowe informacje dotyczące refundacji:

Image Modified

Dla wyjazdu całkowicie refundowanego pojawi się dodatkowe pole:

 • Opis refundacji – pole obowiązkowe. Użytkownik może krótko napisać jak ma wyglądać refundacja wyjazdu.

Image Modified

Oświadczenia i deklaracje to sekcja, którą należy uzupełnić wtedy, gdy wyjazd dotyczy osoby prowadzącej zajęcia w tym samym terminie:

Image Modified

W tej sekcji należy również oznaczyć obowiązkowe oświadczenia. Są to pola typu checkbox:

Image Modified

W przypadku, gdy delegacja wypełniana jest przez osobę inną niż wyjeżdżająca, powyższe obowiązkowe oświadczenia, będą dostępne do podpisu dopiero na koncie osoby wyjeżdżającej przy akceptacji wniosku.

...

Pola dotyczące numeru projektów mogą pozostać puste.

Image Modified

Na końcu formularza osoba wyjeżdżająca widzi jeszcze pole „Zatwierdzający zaliczkę”. Jest to tylko informacja, o tym, kto zatwierdza zaliczkę jako Kwestor i Kanclerz. Sekcji tej nie można edytować:

Image Modified

Po wypełnieniu całego formularza, użytkownik może zapisać wersję roboczą wniosku, bądź przejść do kolejnego kroku, w zależności od tego, czy wnioskował o zaliczkę, czy nie.

Jeżeli użytkownik zaznaczył checkbox Wnioskuje o przyznanie zaliczki, w 3 kroku formularza musi podać kwotę zaliczki o jaką wnioskuje.

Image Modified

Pracownik może pobrać zaliczkę w gotówce lub przelewem na konto bankowe. Określa to w sekcji Opcje wypłaty zaliczki poprzez zaznaczenie radiobuttona gotówka lub przelew bankowy.  W przypadku wybrania przelewu, użytkownik jest zobowiązany podać numer konta bankowego.

...

Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić wprowadzone dane, ponieważ konsekwencje podania błędnych danych ponosi osoba wypełniająca wniosek. 

Image Modified

Image Modified

Aby wysłać wypełniony poprawnie wniosek, należy kliknąć przycisk Wyślij wniosek. Następuje przejście na zakładkę Informacje. Wyświetla się na niej komunikat Wniosek został złożony poprawnie:

Image Modified

Po naciśnięciu przycisku Zamknij, następuje przejście do zakładki Moje wnioski. Wprowadzony przez użytkownika wniosek znajduje się na początku listy. Ma ustawiony status W akceptacji:

Image Modified

W zakładce Moje wnioski, użytkownik może podejrzeć status złożonego wniosku, bądź go anulować. Jeżeli wniosek został wystawiony za osobę wyjeżdżającą, to może ona zatwierdzić taką delegację również w tej zakładce naciskając w ostatniej kolumnie „Zaakceptuj jako: Podpis osoby wyjeżdżającej. Nie może takiego wniosku anulować ze swojego konta. Może tego dokonać jedynie osoba wystawiająca delegację. Złożony wniosek będzie widoczny jednocześnie na koncie osoby go składającej i osoby wyjeżdżającej, jeśli nie jest to ta sama osoba.

...