Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

W ramach uczelnianej platformy eNauczanie istnieje możliwość przeprowadzania wideo-spotkań (zwanych również webinarami lub webinariami) zarówno dla celów dydaktycznych, jak i dla potrzeb organizacyjnych administracji PG.

Do rozpoczęcia pracy z wideo-spotkaniem wystarczy dysponować elektronicznym kursem na poziomie platformy eNauczanie, który stanowi przestrzeń pracy. W treści posiadanego kursu należy dodać aktywność pn. Webinarium, co umożliwi bezpośredni dostęp do systemu ClickMeeting.

...

Jak uzyskać własny kurs?

Warning

Ze względów organizacyjnych oraz bezpieczeństwa, pracownicy i doktoranci PG nie posiadają możliwości samodzielnego zakładania nowych kursów. 

Potrzebę założenia kursu/kursów należy zgłosić, a można to wykonać na kilka sposobów:

 1. Samodzielne założenie kursu za pomocą Portalu Moja PG (Moja PG → Nauczyciel → w danych konkretnego przedmiotu zakładka eNauczanie → Dodaj nowy kurs)
 2. skontaktować się z lokalnym administratorem eNauczania na własnym wydziale: Administratorzy wydziałowi enauczania
 3. wypełnić i przesłać formularz na portalu informacyjnym eNauczania, link Załóż nowy kurs w ramce pt. Dla wykładowców (w prawym dolnym rogu widoku strony internetowej): enauczanie.pg.edu.pl/rejestracja (wymagane zalogowanie, dane do logowania takie same jak do uczelnianego portalu Moja PG)
 4. wysłać e-mail z wnioskiem o założenie kursu na adres helpdesk@pg.edu.pl

Ogólny opis możliwości i zastosowań

System wideo-spotkań umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy osobą/osobami prowadzącymi spotkanie a jego uczestnikami (w tym udostępnianie obrazu z kamery, dźwięku, ekranu własnego komputera, pliku prezentacji oraz korespondencja tekstowa – czat). Dzięki temu zorganizować można na przykład:

 • wykłady "na żywo" w formie elektronicznej (konferencja)
 • seminaria internetowe,
 • zdalne, elektroniczne konsultacje nauczycieli ze studentami,
 • rozmowy rekrutacyjne,
 • spotkania administracji Uczelni z biznesem lub przedstawicielami organizacji zewnętrznych,
 • elektroniczne spotkania pracowników danej jednostki organizacyjnej PG.

...

Rodzaje wydarzeń

 • W wydarzeniu typu Konferencja może uczestniczyć maksymalnie 350 uczestników, nie licząc prowadzących. Domyślnie prawo głosu posiada wyłącznie prowadzący, zaś uczestnicy nie mają prawa do zabrania głosu (to znaczy uczestniczy mogą wyłącznie oglądać, słuchać oraz pisać na czacie w trakcie webinarium). Prowadzący może jednak przekazać prawo głosu lub prowadzenie webinarium dowolnemu uczestnikowi wideo-spotkania (z wyświetlanej listy uczestników).
 • W wydarzeniu typu Spotkanie może uczestniczyć maksymalnie 35 uczestników, włącznie z prowadzącymi. W tym rodzaju wydarzenia domyślnie wszyscy uczestnicy dysponują prawem zabrania głosu. Taki webinar będzie zatem doskonały w aktywnej dyskusji pomiędzy wszystkimi odbiorcami wideo-spotkania.

Powyższe wydarzenia prowadzący inicjują samodzielnie w ramach własnego kursu na eNauczaniu PG.

Ponadto można utworzyć elektroniczne spotkanie liczące nawet 500 osób 

...

zamówienia na takie spotkania należy

...

składać do Helpdesku za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem na adres helpdesk@pg.edu.pl (ten pokój jest przewidziany na wyjątkowe wydarzenia, organizowane w ramach całej Uczelni).

Jak założyć webinarium w kursie?

W poniższym przykładzie do wyboru mamy typ wydarzenia Konferencja i Spotkanie:

 • Konferencja to wydarzenie typu "jeden do wielu", które idealnie nadaje się do prowadzenia wykładów (do

...

 • 350 osób)
 • Spotkanie to wydarzenie typu "wielu do wielu", które nadaje się do spotkań typu "otwarta dyskusja ze wszystkimi" (w której może brać udział do

...

 • 35 użytkowników,

...

 • a pozostali tylko dźwięk).

Obejrzyj film:

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=gAZK2plcjT8&feature=emb_logo


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("webinar","webinaria") and type = "page" and space = "HPPG"
labelswebinar webinaria

...