Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Do rozpoczęcia pracy z wideo-spotkaniem wystarczy dysponować elektronicznym kursem na poziomie platformy eNauczanie, który stanowi przestrzeń pracy. W treści posiadanego kursu należy dodać aktywność pn. Webinarium, co umożliwi bezpośredni dostęp do systemu ClickMeeting.

...

Jak uzyskać własny kurs?

Warninginfo

Samodzielnie: nauczyciele akademiccy mogą samodzielnie zainicjować kurs w eNauczaniu spod portalu Moja PG.

lub

Zamówienie kursu: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz doktoranci mogą zamówić utworzenie nowego kursu: formularz zamówienia kursu (wymaga zalogowania).
Zamówienia są regularnie przeglądane i zatwierdzane przez administratorów centralnych eNauczania (wybranych pracowników CUI).

...