Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oba typy powyższych wydarzeń inicjowane są samodzielnie przez posiadaczy kursów na platformie eNauczanie (poprzed poprzez umieszczenie w kursie aktywności pn. Webinarium).

...