Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • multimedialne: avi, mov, flv, wmv, mpg, mpeg, mp4, mp4v, qtx, asf, m4v, m4u, m4e, mkv, ogv, ogm, ogx, qtm, qt, webm, wmx, mp3, wav, wma
  • dokumenty: pdf, ppt, pptx, odp, ods, doc, docx, xls, xlsx, pages, numbers, txt
  • graficzne: png, jpg

Obsługa wideo-spotkań na urządzeniach mobilnych 

Z powodów technicznych nie wspieramy obsługi (prowadzenia lub uczestnictwa) wideo-spotkań spod urządzeń mobilnych. Do wideo-spotkań należy zatem dołączać przez komputery stacjonarne lub laptopy.

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("webinar","webinaria") and type = "page" and space = "HPPG"
labelswebinar webinaria

...