Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Aktualizacja odnośnika do pliku exe

Zespół Helpdesk ma możliwość zdalnego podłączenia się do komputerów – aby umożliwić zdalne połączenie należy pobrać i uruchomić poniższy program:

Pobierz program (Windows)


Warning
titleUWAGA!

Nie należy podawać ID i hasła ani kodu sesji jeżeli nie mamy pewności, że rozmawiamy z pracownikiem zespołu Helpdesk Politechniki Gdańskiej!

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy:

  • zadzwoni do nas osoba podająca się za pracownika zespołu Helpdesk lub PG, mimo że nie zgłaszaliśmy żadnego błędu
  • link do programu lub sam program zostanie wysłany mailem, wraz z prośbą o podanie ID i hasła lub kodu sesji
  • zobaczymy informację o niezapowiedzianym podłączeniu do komputera (prawy dolny róg komputera)