Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zarządzanie dyżurnymi telefonami możliwe jest z poziomu aplikacji VoIP Manager, dostępnej pod adresem voip.pg.edu.pl – na stronie dostępnych jest kilka aplikacji, nas w tym momencie interesuje Telefon dyżurny:

Po wejściu do aplikacji Telefon dyżurny zostanie wyświetlona lista kolejek, którymi możemy zarządzać. W poniższym przykładzie mamy dostęp tylko do jednej kolejki – Helpdesk:

Po wybraniu konkretnego numeru telefonu (kolejki) zostanie otwarty panel z kalendarzem i zdefiniowanymi harmonogramami.


Harmonogram stały

Poza dyżurami istnieje jeszcze harmonogram stały, który jest głównym harmonogramem dla kolejki i to on powinien zostać w pierwszej kolejności zdefiniowany. Klikamy guzik Harmonogram stały:

W tym momencie zostaną wyświetlone wszystkie numery, którymi możemy dysonować w ramach naszej kolejki. Jeżeli w tym momencie stwierdzimy jakieś nieprawidłowości lub braki, albo zechcemy zmienić dostępnych agentów, powinniśmy zgłosić się do sekcji zarządzającej centralą telefoniczną.

Na powyższym obrazku widzimy gotowy harmonogram dla numeru 6337, który łączy w sobie sześć numerów stacjonarnych i kilka komórkowych. Standardowy harmonogram kieruje wszystkie połączenia na wszystkie numery stacjonarne od 0:00 do 23:59 każdego dnia tygodnia. Dodanie kolejnego numeru do tego harmonogramu odbywa się poprzez kliknięcie Dodaj przy wybranym numerze w konkretnym dniu tygodnia:

Po kliknięciu otworzy się okno, w którym będziemy mieli możliwość wpisania godzin, w jakich połączenia będą kierowane na wybrany numer. Należy pamiętać aby godziny wpisywać jako dwie cyfry a separatorem minut jest dwukropek:


Przykładowo chcąc ustawić dyżur całą dobę należy wpisać 00:00 – 23:59, po wpisaniu godzin klikamy przycisk Zapisz:

Nowy dyżur został dodany. Przy nazwie agenta wyświetla się także jego status (A – aktywny; N – nieaktywny), zmienia się on z kilkuminutowym opóźnieniem i jest to całkowicie normalne:

Po utworzeniu harmonogramu stałego możemy zająć się definiowaniem harmonogramów dyżurnych.


Harmonogram dyżuru

W tym celu najpierw klikamy Utwórz nowy dyżur:

Wpisujemy nazwę dyżuru i jego opis, po czym klikamy Zapisz:

Wchodzimy w harmonogram naszego nowego dyżuru poprzez kliknięcie ikonki kalendarza znajdującej się obok jego nazwy:

Naszym oczom ukaże się zupełnie pusty harmonogram, dodajemy w nim godziny obowiązywania przekierowań analogicznie jak w przypadku harmonogramu stałego:

W ten sposób tworzymy harmonogram dla jednego, kilku lub wszystkich numerów wewnętrznych (lub komórkowych) jakimi dysonujemy:

Po zapisaniu harmonogramu dyżurnego możemy go wykorzystać do uzupełnienia lub zastąpienia harmonogramu stałego. Wracamy do poprzedniego widoku. Harmonogram dyżurny, który będzie się teraz wyświetlał na marginesie po lewej stronie, łapiemy i nie puszczając lewego klawisza myszy przeciągamy nad konkretny dzień, w którym go chcemy zastosować – dopiero wówczas zwalniamy klawisz myszy:

Od tej chwili poza harmonogramem stałym danego dnia obowiązuje jeszcze harmonogram dyżurny. Jeżeli chcemy danego dnia wyłączyć nasz stały harmonogram, należy użyć przełącznika:

W tym momencie, użytkownicy dzwoniący na naszą infolinię zostaną 11 stycznia przekierowani tylko wg harmonogramu dyżurnego (wszystkie komórki w ciągu dnia), a 18 stycznia wg harmonogramu dyżurnego i stałego:

Istnieje możliwość zdefiniowania kilku dyżurów i operowania nimi w zależności od potrzeb.


Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("telefon","voip") and type = "page" and space = "HPPG"
labelstelefon voip