Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1c. Pracownicy i studenci, którzy mają zainstalowaną indywidualnie wygenerowaną wersję licencji Campus Wide License (ważną do 30.12.2021), powinni do końca listopada 2021 odnowić licencję na kolejny rok, zgodnie z instrukcją.

...