Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Certyfikat główny można pobrać ze strony CUI.

Następnie należy zainstalować go wg. instrukcji zgodnie z posiadaną przeglądarką. 

...