Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleMożliwość pierwsza: udostępnienie hiperłącza do pliku wewnątrz dowolnej treści tekstowej

W dowolnej zawartości tekstowej (typu Podstawowa zawartość stron lub Aktualność) w edytorze treści wstawić można hiperłącze do pliku. Aby dodać taki odnośnik, należy go w pierwszej kolejności wgrać do repozytorium plików systemu. W tym celu korzystając z paska narzędziowego wybrać: Przejdź do → Panel Sterowania.

Image Modified

Następnie w Panelu Sterowania w menu zlokalizowanym z lewej strony ekranu kliknąć na pozycję Dokumenty, tak jak na poniższym rysunku.

Image Modified

W wyświetlonym oknie należy upewnić się, czy zaznaczona jest opcja Strona główna (jak na powyższym rysunku). Użytkownik uzyska w ten sposób dostęp do głównego katalogu z plikami danej witryny. Następnie według przyjętej struktury plików w witrynie (a jeśli jej brak, wówczas według uznania) wgrać plik, do którego zamierzamy wystawić hiperłącze, wykorzystując funkcję Dodaj → Dokument dla pojedynczego pliku albo Dodaj → Dodaj wiele dokumentów dla wielu plików.

Image Modified

Korzystając z przycisku Przeglądaj, wskazać plik. Zatwierdzenie wgrania pliku dokonuje się przyciskiem Publikuj.

Warning
titleUwagi dotyczące wgrywanych plików

Wielkość pojedynczego pliku ograniczona jest do 30 MB. Akceptowane są następujące formaty plików:

.gif,.jpeg,.jpg,.png,.bmp,

.doc,.dot,.docx,.dotx,.xls,.xlsx,.pps,.ppt,.pptx,.odp,.odt,.ods,.pdf,

.txt,.rtf,.xml,.js,.css,.htm,.html,

.zip,.rar,.gz,.tar,.udk,.7z,.tgz,

.mp3,.wav,.mpg,.swf,.vm,.dxf,.avi,.flv,.mov,.emf,.wmv,.mp4,

.cdr,.svg,.djvu,

.exe,.msi,

.c,.pas,.apk

W razie wystąpienia konieczności uwzględnienia innego/innych formatów plików, prosimy zgłosić ten fakt do Zespołu Helpdesk CUI.

Następnie przejść do pozycji repozytorium zawierającą przed chwilą wgrany plik i skorzystać z opcji Get URL:

Skopiować wyświetlony adres URL do schowka albo do pliku. Na koniec przejść do wskazanej treści tekstowej, w której zamierzano dodać link do pliku. Zaznaczyć ciąg znaków do utworzenia etykiety łącza. Dysponując nadal zaznaczonym ciągiem znaków, wybieramy w edytorze treści opcję Wstaw/edytuj odnośnik, tak jak na ilustracji:

Wyświetlone zostanie okienko Odnośnik. Pozostawiamy domyślną opcję Typ odnośnika – Adres URL bez zmian i w polu tekstowym Adres URL wklejamy uprzednio zapamiętany adres strony, po czym zatwierdzamy zmiany.

W ten sposób łącze do zasobu plikowego zostało umieszczone w treści tekstowej.


Expand
titleMożliwość druga: dodanie załącznika z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności w ramach aktualności

W ramach treści typu Aktualność istnieje możliwość dodania załączników graficznych oraz załączników plikowych. Załączniki graficzne wyświetlają się w formie miniaturowej galerii tuż pod treścią aktualności, natomiast załączniki plikowe figurują pod treścią aktualności jako hiperłącza. W tej części omówiono drugi rodzaj załączników.

Aby skorzystać z możliwości załączników plikowych, należy w danej aktualności przejść do opcji dostępnych poniżej okna z zawartością tekstową, a dokładnie do pola Załączony plik:

Celem dodania załącznika plikowego wybrać żądany plik (plik ten musi być uprzednio wczytany do repozytorium plików, tak jak w pierwszej możliwości). Po zatwierdzeniu zmian, odnośnik do pliku wyświetli się automatycznie w obrębie danej aktualności.

...

Expand
titleMożliwość trzecia: wyświetlenie załącznika bezpośrednio w portlecie Wydawca treści

Mimo, że głównym przeznaczeniem portletu Wydawca treści jest wyświetlanie newsów w postaci aktualności, to element ten można również skonfigurować tak, aby prezentował jedynie załączniki plikowe. W celu osiągnięcia takiego efektu przechodzimy do opcji konfiguracyjnych wskazanego portletu Wydawca treści (ikona kluczyka na szarej kontrolce portletu → Konfiguracja → okienko konfiguracyjne).

W sekcji Wybór – Zakres wybrać rodzaj zasobu: Documents and Media Document, podtyp Jakikolwiek, tak jak na poniższym rysunku:

Zatwierdzamy zmiany, zamykamy okno konfiguracji oraz odświeżamy stronę.

Portlet wyświetlać będzie tylko i wyłącznie zasoby plikowe, podobnie jak na ilustracji:

Chcąc zawęzić zakres wyświetlanych plików, należałoby np. zastosować funkcję tagowania zasobów plikowych lub przełączyć portlet w tryb działania ręcznego i wskazać precyzyjnie pliki do wyświetlenia z danego folderu z repozytorium:

Następnie modyfikując wykorzystywany styl portletu Wydawca treści, np. poprzez wybranie stylu Pliki do pobrania (ikonka kluczyka na szarej kontrolce portletu → Konfiguracja → okienko konfiguracyjne, druga sekcja od góry okienka – Ustawienia wyświetlania → opcja Styl wyświetlania: z listy wyboru wybrać pozycję Pliki do pobrania), uzyskać można zwięzłą wizualnie formę wyświetlania zasobów plikowych:


...