Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dot. Centrum Archiwizacji.

...

Podstawowe pojęcia

Archiwizacja kursu polega na:

  • ukryciu kursu przed studentami (z możliwością pozostawienia ograniczonego dostępu do materiałów),
  • zmianie ról edycyjnych w kursie (Prowadzący, Menedżer itp.) na Prowadzącego bez praw edycji,
  • usunięciu w ustawieniach kursu wskazania daty archiwizacji kursu (ponieważ została już wykonana), wyłączeniu w ustawieniach kursu powiadomienia o archiwizacji (ponieważ została już wykonana) oraz oznaczeniu kursu jako zarchiwizowany,
  • przeniesieniu kursu do ukrytej kategorii kursów archiwizowanych na platformie eNauczanie PG,
  • pozostawieniu treści, ocen i listy studentów znajdujących się w kursie – dla celów dokumentacyjncyhdokumentacyjnych.

Prowadzący nie traci całkowitego dostępu do kursu będącego w archiwizacji, lecz zachowuje dostęp w trybie tylko do odczytu.

...

Kopiowanie pozwala na ponowne wykorzystanie stworzonych do tej pory treści w kursie, na przykład w związku z nową edycją kursu w danym semestrze.

Dostęp do materiałów po archiwizacji kursu:
W procesie archiwizacji kursu możemy samodzielnie zdecydować o pozostawieniu dostępu do materiałów studentom. Jest to funkcja eksperymentalna i nie zapewnia dostępu do wszystkich treści. Część z utworzonych aktywności może nie wyświetlić się lub pojawi się w bardzo ograniczonym zakresie.

W celu pozostawienia dostępu należy:

  • dla planowanej archiwizacji kursu: w ustawieniach kursu w sekcji "Archiwizacja kursu" zaznaczyć opcję "Pozwól studentom na dostęp do materiałów po archiwizacji kursu". Warto przejść pod link "Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak wpłynie to na ten kurs.", aby zobaczyć które z aktywności mogą być niewidoczne;
  • podczas archiwizacji natychmiastowej: Zaznaczyć opcję "Pozwól studentom na dostęp do materiałów po archiwizacji kursu", która wyświetla się przed przyciskiem Archiwizuj kurs. Na ekranie powinna pojawić się informacja o tym jakie aktywności mogą mieć ograniczony dostęp lub być w pełni niewidoczne.

Korzystanie z Centrum Archiwizacji

...