Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. W pierwszej stronie formularza wypełniamy podstawowe informacje jak imię, nazwisko, email, numer telefonu. Studenci z krajów poza Unią Europejską wpisują nr paszportu, nie dowodu osobistego. Studenci z polskim obywatelstwem wprowadzają nr PESEL.

Image Modified

  1. Do następnej strony formularza przechodzimy klikając Dalej, gdzie podajemy rozszerzone informacje na temat daty, kraju i miejsca urodzenia oraz imiona i nazwiska rodziców.

...