Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

3. Uzupełniamy tu takie informacje podstawowe jak:

 • Wydział główny – wydział, który tworzy dany kierunek
 • Nazwa kierunku – wybieramy z listy dostępnych nazw
 • Status – jest to status wniosku, który ustawiany jest automatycznie
 • Sposób powstania – wybieramy z listy pomiędzy „Nowy”, a „Zmieniany”. Wartość „Nowy” dotyczy nowopowstających kierunków, natomiast „Zmieniany” kierunków już istniejących. Wybór ten determinuje dane, które będziemy musieli uzupełniać w kolejnych krokach, lecz nie różnią się one znacznie od siebie
 • Inny wydział biorący udział w kierunku – wartość ustawiana w przypadku kierunków międzywydziałowych. Możemy tutaj określić jakie inny wydziały biorą udział w kształceniu na danym kursie
Warning

W przypadku występowania list wyboru, przy których znajduje się symbol dodawania (zielone koło z białym plusem w środku), każdą wybraną wartość z listy należy zatwierdzić poprzez kliknięcie tej ikony „dodawania”. Jeżeli jedynie ustawimy wartość na liście wyboru i nie dodamy jej ikoną dodawania, nie będzie ona brana pod uwagę jako wybrana.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy z listy wybrać więcej niż jedną wartość.

 • Planowany start studiów – wybieramy pozycję z dostępnego kalendarza znajdującego się po kliknięciu w przycisk „Wybierz…”.

Pozostałe pozycje, które należy uzupełnić możemy w tym momencie pominąć i uzupełnić je, jak będą już nam znane konkretne dane.

...

5. Po uzupełnieniu i zapisaniu informacji podstawowych pojawią się nowe zakładki do uzupełnienia. Są to:

 • Informacje podstawowe (wcześniej uzupełniane)
 • Ogólna charakterystyka
 • Koncepcja kształcenia
 • Efekty kształcenia
 • Badania naukowe
 • Programy kształcenia
 • Programy studiów


CN!!!!


TipInfo

...

Powiązane artykuły

...