Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W widoku obsługi poczty elektronicznej, w lewej pionowej kolumnie tuż przy standardowych folderach konta (Skrzynka odbiorcza, Wysłane itp.) znajdziesz również sekcję Archiwum, domyślnie podzieloną na podfoldery będące tożsame z kolejnymi latami (podfoldery te tworzą się automatycznie w trakcie archiwizowania poczty). To miejsce w koncie pocztowym służy do wygodnego archiwizowania korespondencji elektronicznej: dowolną wiadomość e-mail możesz przenieść w wybrany podfolder Archiwum, zwalniając w ten sposób miejsce na osobistym koncie.Info
titleInfo
Przestrzeń Archiwum posiada własny i odrębny (względem konta pocztowego) limit pojemności wynoszący domyślnie 4GB. E-maile przeniesione do Archiwum nie zajmują zatem pojemności konta osobistego.

Foldery i podfoldery w ramach Archiwum

Foldery domyślnie utworzone w Archiwum możesz wprawdzie skasować (ew. operację zaleca się wykonać spod webmail-a, a nie spod innego klienta), nie jest to jednak zalecane. Inicjalnie dostępne foldery wykorzystywane są do przenoszenia e-maili z danego roku z konta osobistego do przestrzeni archiwum. Oprócz nich, możesz utworzyć swoje własne katalogi oraz podfoldery w ramach tych katalogów. Czynności te należy wykonać spod klienta webmail, dzięki temu będą one dostępne również spod innych klientów poczty. Własne foldery Archiwum najlepiej tworzyć z poziomu webmail-a, dzięki czemu zmiany będą się mogły rozpropagować do innych klientów poczty, z których korzysta użytkownik (w innym przypadku na uwzględnienie zmian może być potrzebny dłuższy czas).

Aby utworzyć własny katalog, w wierszu z nagłówkiem pn. Archiwum kliknij ikonę menu, a następnie opcję Dodaj nowy folder.

Image Modified

Usunięcie katalogu możliwe jest po kliknięciu na jego nazwę, a następnie na ikonę menu widoczną po prawej stronie od nazwy katalogu. W wyświetlonym menu wybierz Usuń.

Archiwizacja poczty

W celu przeniesienia zbiorczo wielu wiadomości do Archiwum, zaznacz e-maile (za pomocą pól do zaznaczania – w 1. kolumnie na wykazie e-maili lub klikając na kolejne wiadomości z przytrzymanym lewym klawiszem Shift) po czym, będąc wskaźnikiem myszki na jednym z wierszy zaznaczonych wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Archiwum. Wiadomości zostaną przeniesione do przestrzeni Archiwum, do odpowiedniego katalogu (zgodnie z rokiem, z którego mailie pochodzą).

Zaznaczone wiadomości (lub pojedynczą wiadomość) możesz również bezpośrednio umieścić we własnym katalogu, z pominięciem domyślnych folderów oznaczających kolejne lata. W tym celu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wskazanych mailach, z widocznego menu wybierz opcję Przenieś. Następnie wskaż konkretny katalog będący w przestrzeni Archiwum i potwierdź przyciskiem Przenieś.

Informacje uzupełniające

Wszelkie wiadomości umieszczone w Archiwum pozostają na serwerze pocztowym PG, w obszarze przypiętym do Twojego konta pocztowego. Dzięki temu, zarchiwizowane informacje będą dostępne również spod innych klientów poczty, w tym na urządzeniach mobilnych. Wiadomości zarchiwizowane zajmują wyłącznie przestrzeń archiwum (tj. nie obciążają przestrzeni konta pocztowego), której limit pojemności wynosi 4GB.

Zarchiwizowaną korespondencję możesz w każdej chwili przywrócić do folderów konta pocztowego (o ile na koncie jest odpowiednio wiele wolnego miejsca). W tym celu zaznacz wiadomość lub wiele maili, po czym, będąc wskaźnikiem myszki na jednym z wierszy zaznaczonych wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Przenieś. Wskaż miejsce docelowe i potwierdź przyciskiem Przenieś. Oznaczone e-maile

...

zwolnią przestrzeń Archiwum i znów obciążą miejsce w ramach konta

...

pocztowego.


...

Powiązane artykuły

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("archiwizacja","archwum","poczta","webmail") and type = "page" and space = "HPPG"
labelsarchiwizacja archwum poczta webmail

...