Page tree
Title: Doktoranci - wystawianie oceny śródokresowej  
Author: Agnieszka Nikodem Jun 11, 2021
Last Changed by: Agnieszka Nikodem Jun 15, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://support.pg.edu.pl/x/jAYWAQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Moja PG - Dziekanat
Outgoing Links