Page tree
Title: Kończenie pracy z Repozytorium  
Author: user-01ebf Jan 11, 2021
Last Changed by: user-01ebf Jan 11, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://support.pg.edu.pl/x/agl8
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Helpdesk PG (2)
    Page: Logowanie do Repozytorium
    Page: Otwieranie i pobieranie dokumentów
Hierarchy
Parent Page
    Page: Repozytorium dokumentów (Alfresco)
Labels
Global Labels (2)
Time Editor  
Jan 11, 2021 09:01 user-01ebf  
Outgoing Links
Helpdesk PG (1)     Page: Kończenie pracy z Repozytorium