Page tree
Title: Starsze rozwiązanie - Kopie zapasowe, resetowanie i przywracanie kursów  
Author: user-01ebf Jan 14, 2021
Last Changed by: Paweł Traczyk Oct 29, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://support.pg.edu.pl/x/8gp8
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Centrum Archiwizacji
Labels
Outgoing Links