Page tree
Title: Ewidencja obecności (aktywność Frekwencja)  
Author: user-01ebf Jan 14, 2021
Last Changed by: user-01ebf Jan 14, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://support.pg.edu.pl/x/Vwt8
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Rodzaje Aktywności i Zasobów
Labels
Global Labels (2)
Time Editor  
Jan 14, 2021 12:33 user-01ebf  
Outgoing Links
Helpdesk PG (1)     Page: Tworzenie treści kursów