Page tree
Title: Samodzielne zapisywanie się uczestników na kurs  
Author: user-01ebf Jan 15, 2021
Last Changed by: user-01ebf Jan 15, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://support.pg.edu.pl/x/oAt8
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Helpdesk PG (1)
    Page: Usuwanie studentów z kursu
Hierarchy
Parent Page
    Page: Tworzenie treści kursów
Labels
Global Labels (2)
Time Editor  
Jan 15, 2021 08:13 user-01ebf  
Outgoing Links
External Links (2)
    mailto:sXXXXXX@student.pg.edu.pl
    m.in
Helpdesk PG (1)     Page: Samodzielne zapisywanie się uczestników na kurs