Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby skorzystać z połączenia VPN odnajdujemy na pulpicie ikonę OpenVPN GUI:

Uruchamiamy program. Systemy Windows 10/Vista/7/8 wyświetlą dodatkową prośbę o potwierdzenie (jeżeli takiego komunikatu nie zobaczymy, może oznaczać to że nie uruchamiamy OpenVPNa jako administrator, co jest niezbędne – należy przejść do instrukcji konfiguracji, odszukać edycję skrótu i ją wykonać):

Potwierdzamy (i w razie potrzeby wpisujemy hasło). W zasobniku systemowym przy zegarze pojawi się ikona OpenVPN GUI:

Klikamy na ikonie prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Connect / Połącz:


Otworzy się okno, w którym będą pojawiały się kolejne komunikaty (w trakcie łączenia ikona OpenVPN GUI zmienia kolor na żółty):

W momencie ustanowienia połączenia pojawi się dymek z informacją (kolor ikony OpenVPN GUI zmieni się na zielony):

W tym momencie nasz komputer ma dostęp do sieci politechnicznej, co można potwierdzić otwierając stronę Moja PG – u dołu strony pojawi się informacja z jakiej sieci korzystamy (czasami trzeba stronę odświeżyć):

Po skończonej pracy należy na ikonie OpenVPN GUI kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Disconnect / Rozłącz

Następnie kończymy pracę programu poprzez kliknięcie ikony prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Exit / Zakończ:

Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego podłączenia się do sieci politechnicznej należy ponownie uruchomić OpenVPN GUI i postępować zgodnie z tą instrukcją.


Powiązane artykuły