Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dot. podpisywania eDokumentów, poniżej znajduje się również szczegółowa instrukcja.Instrukcja krok po kroku:

Aby podpisać eDokument należy:

  1. Zalogować się do Moja PG i wybrać aplikację Pracownik, a następnie wybrać zakładkę eDokumenty, a w niej kafelek Moje eDokumenty.

 2. Wyświetli się tabela z przygotowanymi dokumentami. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów wymagających podpisu, w polu wyszukiwarki w sekcji Rodzaj z rozwijanej listy można wybrać Do podpisu a następnie kliknąć Szukaj. System pokaże dokumenty do podpisu.

 3. Klikając w kolumnie Akcje przycisk Szczegóły zobaczyć można szczegółowe informacje dot. dokumentu oraz zapoznać się z dołączonymi załącznikami.  

Klikając Powrót wrócimy do tabeli z eDokumentami.

4. Klikając w kolumnie Akcje przycisk Wypełnij przejdziemy do danego dokumentu.

W sekcji Podpis autora zobaczyć można, kto podpisuje dany dokument (pole nieaktywne, wskazuje osobę zalogowaną do Moja PG – autora dokumentu) oraz pole Wyślij do, gdzie z rozwijanej listy należy wybrać osobę, która ma zaakceptować dany dokument, a następnie kliknąć Popisz i wyślij.

5 .Po podpisaniu dokumentu pojawi się komunikat o pomyślnym wysłaniu dokumentu.

W tym momencie dokument zostanie podpisany przez osobę zalogowaną do Moja PG i przesłany do osoby wskazanej do popisu (osoba ta dostanie powiadomienie mailowe, że w systemie czeka dokument do podpisania).

6. Po podpisaniu eDokumentu w kolumnie Podpisy zmieni się status podpisu (pierwsza/kolejna kropka zmieni kolor na zielony).

Uwaga!

Jeżeli podpisaliśmy już dokument, to zniknie on z naszej listy - w przypadku chęci powrotu do niego wystarczy zmienić w kryteriach wyszukiwania pierwszą listę, gdzie ustawiamy Podpisane.

Osoba akceptująca

Osoba akceptująca eDokument może dokument zatwierdzić lub wysłać do poprawy. W tym celu należy zalogować się do Moja PG przejść do aplikacji Pracownik, następnie wybrać zakładkę eDokumenty, a w niej kafelek Moje eDokumenty. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów wymagających akceptacji w polu wyszukiwarki w sekcji Rodzaj z rozwijanej listy wybrać Do podpisu, a następnie kliknąć Szukaj. System pokaże dokumenty wymagające akceptacji.

W tabeli z dokumentami, w wierszu z intersującym nas dokumentem w kolumnie Akcje należy kliknąć Wypełnij. Wyświetli się okno z dokumentem, w którym zobaczyć można, kto jest autorem dokumentu oraz pozostałe jego szczegóły.

Jeśli dokument nie wymaga poprawy należy kliknąć Podpisz i wyślij. W przypadku konieczności poprawienia dokumentu należy kliknąć Wyślij do poprawy. Wybierając opcję Wyślij do poprawny, pojawi się okno, w którym należy wpisać uzasadnienie odesłania wniosku.

W oby przypadkach osoba, która wysłała dokument do akceptacji dostanie powiadomienie mailowe, że osoba akceptująca podpisała lub odesłała dokument do poprawy.Powiązane artykuły