Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »Aby podpisać eDokument należy:

  1. Zalogować się do Moja PG i wybrać aplikację Pracownik, a następnie wybrać zakładkę eDokumenty, a w niej kafelek Moje eDokumenty.

 2. Wyświetli się tabela z przygotowanymi dokumentami. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów wymagających podpisu, w polu wyszukiwarki w sekcji Rodzaj z rozwijanej listy można wybrać Do podpisu a następnie kliknąć Szukaj. System pokaże dokumenty do podpisu.

 3. Klikając w kolumnie Akcje przycisk Szczegóły zobaczyć można szczegółowe informacje dot. dokumentu oraz zapoznać się z dołączonymi załącznikami.  

Klikając Powrót wrócimy do tabeli z eDokumentami.

4. Klikając w kolumnie Akcje przycisk Wypełnij przejdziemy do danego dokumentu.

W sekcji Podpis autora zobaczyć można, kto podpisuje dany dokument (pole nieaktywne, wskazuje osobę zalogowaną do Moja PG – autora dokumentu) oraz pole Wyślij do, gdzie z rozwijanej listy należy wybrać osobę, która ma zaakceptować dany dokument, a następnie kliknąć Popisz i wyślij.

5 .Po podpisaniu dokumentu pojawi się komunikat o pomyślnym wysłaniu dokumentu.

W tym momencie dokument zostanie podpisany przez osobę zalogowaną do Moja PG i przesłany do osoby wskazanej do popisu (osoba ta dostanie powiadomienie mailowe, że w systemie czeka dokument do podpisania).

6. Po podpisaniu eDokumentu w kolumnie Podpisy zmieni się status podpisu (pierwsza/kolejna kropka zmieni kolor na zielony).

Uwaga!

Jeżeli podpisaliśmy już dokument, to zniknie on z naszej listy - w przypadku chęci powrotu do niego wystarczy zmienić w kryteriach wyszukiwania pierwszą listę, gdzie ustawiamy Podpisane.

Osoba akceptująca

Osoba akceptująca eDokument może dokument zatwierdzić lub wysłać do poprawy. W tym celu należy zalogować się do Moja PG przejść do aplikacji Pracownik, następnie wybrać zakładkę eDokumnety. Aby ułatwić wyszukanie dokumentów wymagających akceptacji w polu wyszukiwarki w sekcji Rodzaj z rozwijanej listy wybrać Do podpisu, a następnie kliknąć Szukaj. System pokaże dokumenty wymagające akceptacji.

W tabeli z dokumentami, w wierszu z intersującym nas dokumentem w kolumnie Akcje należy kliknąć Wypełnij. Wyświetli się okno z dokumentem, w którym zobaczyć można, kto jest autorem dokumentu oraz pozostałe jego szczegóły.

Jeśli dokument nie wymaga poprawy należy kliknąć Podpisz i wyślij. W przypadku konieczności poprawienia dokumentu należy kliknąć Wyślij do poprawy. Wybierając opcję Wyślij do poprawny, pojawi się okno, w którym należy wpisać uzasadnienie odesłania wniosku.

W oby przypadkach osoba, która wysłała dokument do akceptacji dostanie powiadomienie mailowe, że osoba akceptująca podpisała lub odesłała dokument do poprawy.


Powiązane artykuły  • No labels