Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Problem:

Karta przedmiotu nie zawiera efektów kierunkowych, co blokuje jej możliwość wysłania.

Przyczyna problemu:

Karty przedmiotów zaciągają efekty z programów kształcenia, normalnie te efekty uzupełnia koordynator PK, ale dla przedmiotów dodanych poza PK jest pewna luka w procesie i koordynator musi wrócić do PK by dodać efekt, ale nie robi tego bo nie jest informowany o dodanym przedmiocie.

Rozwiązanie:

Koordynator PK odszukuje kurs w Programach Kształcenia. Normalnie wygląda to tak, że dodane efekty widać w programie kształcenia, ale tylko dla przedmiotów w ramach danego programu:

Przedmiotów dodanych poza PK nie widać tutaj domyślnie, ale wystarczy zmienić ustawienia wyszukiwania ponad listą przedmiotów:

Na liście ustawiamy albo TAK (wówczas widzimy same przedmioty poza PK) lub WYBIERZ (wówczas mamy i te z PK i te poza PK). Teraz widzimy przedmioty także dodane poza PK i widzimy braki w efektach:

Te braki należy uzupełnić wchodząc w kolumnie Akcje w Szczegóły. Tam uzupełniamy efekty albo pojedynczo, albo używając guzika kopiowania efektów z modułu, wówczas zostaną wszystkie efekty odziedziczone z modułu, w którym jest ten przedmiot.

W ten sposób dodane efekty po wejściu w edycję karty przedmiotu automatycznie wskoczą do odniesień do efektów kierunkowych.

Wystarczy teraz (robi to Nauczyciel) uzupełnić ich efekty kształcenia z przedmiotu i sposób weryfikacji, po czym ewentualnie usunąć zbędne wpisy bez odniesień do efektów kierunkowych, po czym należy zapisać kartę.