Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Warunkiem wysłania odwołania przez platformę moj.gov.pl jest posiadanie profilu zaufanego.


Jeśli złożyłeś wniosek o przyznanie stypendium Rektora przez skrzynkę podawczą ePUAP, otrzymałeś już na skrzynkę decyzję w swojej sprawie i chciałbyś się od tej decyzji odwołać możesz to zrobić za pośrednictwem platformy mójGOV.

Instrukcja krok po kroku

  1. W oknie przeglądarki otworzyć stronę obywatel.gov.pl, a następnie wybrać platformę Mój GOV.

2.  W kolejnym widoku należy wybrać sposób logowania: Profil Zaufany lub e-dowód.

3. Następnie należy zalogować się do serwisu wybierając dogodną ścieżkę logowania.

Profil Zaufany:

lub e-dowód

W przypadku wybrania jako narzędzie logowania aplikacji eDO App lub Czytnik NFC, w kolejnych krokach należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronach:

Aplikacja mobilna eDO Apphttps://login.e-dowod.gov.pl/sie-frontend/#/loginqr/login

czytnik NFChttps://login.e-dowod.gov.pl/sie-frontend/#/loginnfc

4. Po zalogowaniu do serwisu Mój GOV, w menu bocznym należy przejść do folderu Moja skrzynka, a w nim do opcji Wyślij Pismo:

5. W następnym kroku należy wybrać z listy rozwijanej nazwę uczelni

6. oraz uzupełnić pola formularza według poniższej instrukcji:

7. W kolejnym kroku do formularza można dodać załączniki jeśli odwołanie ich wymaga.

8. W sekcji Dane Kontaktowe należy uzupełnić puste pola (jeśli dane nie zostały pobrane automatycznie z informacji zapisanych na koncie użytkownika) i potwierdzić zmiany
w  formularzu klikając na przycisk Dalej.

9. Na ekranie wyświetli się wizualizacja dokumentu elektronicznego, który zostanie wysłany do Politechniki Gdańskiej.

10. Na wygenerowanym wniosku należy złożyć podpis. W tym celu należy przejść do panelu podpisywania za pomocą przycisku Przejdź do podpisu. 

11. System przenosi użytkownika na stronę pz.gov.pl, gdzie wyświetlane są informacje o profilu zaufanym użytkownika, dane podpisywanego dokumentu i wizualizacja dokumentu w formacie xml.

12. W zależności od rodzaju posiadanego podpisu, wygenerowany wniosek należy podpisać Podpisem zaufanym lub Podpisem kwalifikowanym.

13. Po prawidłowym złożeniu podpisu system automatycznie wygeneruje poniższe potwierdzenie wysłania pisma:

14. Potwierdzenie wysłania pisma zostanie również przesłane na skrzynkę e-mail użytkownika...

15. oraz znajdzie się w folderze Wysłane na platformie moj.gov.pl

16. W folderze Odebrane na platformie moj.gov.pl znajduje się automatyczne potwierdzenie w postaci Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP), które świadczy o tym, że odwołanie zostało poprawnie doręczone do odbiorcy oraz wizualizacja wniosku wraz ze złożonym na nim podpisem.

17. Osobne, mailowe potwierdzenie dostarczenia wniosku wygeneruje system Moja PG, gdy odwołanie wpłynie do systemu.


Powiązane artykuły