Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Złożenie wniosku o Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD) należy zacząć od zalogowania się do Mojej PG i wybrania aplikacji Student.

Następnie z granatowej wstążki wybrać zakładkę Dokumenty a z niej Złóż wniosek, która służy do elektronicznego składania wniosków (w tym miejscu możemy również złożyć inne wnioski np. o wydanie zaświadczeń).

Składanie wniosku o ELD krok po kroku:

  1. Wybierz kurs, dla którego składasz wniosek i kliknij Dalej (jeśli jesteś zapisany tylko na jeden kurs dane tego kursu będą wpisane i nie będzie możliwości wyboru innego) 

2. Następnie z listy wybierz rodzaj wniosku - Wydanie ELS/ELD. Po wybraniu wniosku kliknij Dalej:

3. Sprawdź czy dane osobowe się zgadzają i wgraj aktualne zdjęcie legitymacyjne klikając Wczytaj obraz, a następnie kliknij Dalej.

We wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji dane uzupełnią się automatycznie, zgodnie z danymi w portalu Moja PG i nie ma możliwości ich edycji. Istnieje możliwość wystąpienia o wydanie legitymacji ze zmianą danych osobowych np. w przypadku zmiany nazwiska.

UWAGA!

Zdjęcie cyfrowe w formacie jpg lub jpeg o wymiarach minimum 240x300 pixeli. Maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500kB. Jeśli zdjęcie ma poprawny rozmiar to ukaże się we wniosku. Zdjęcie, które wgrywamy na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej je tutaj załadujemy, będzie umieszczone na ELD. Jeżeli zatem np. skanujesz zdjęcie formatu legitymacyjnego używając domowego skanera i w efekcie dotrzymasz duży plik formatu A4 a samo zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami Moja PG.

4. W kolejnym kroku system jeszcze raz wyświetli składany wniosek – należy zweryfikować kolejny raz, czy dane są poprawne. Konsekwencje podania niepoprawnych danych ponosi osoba składająca wniosek! Jeśli dane się zgadzają kliknij Wyślij wniosek. 

5. Wysłanie wniosku spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:

Klikając Zamknij zostaniesz przeniesiony do zakładki Wnioski, w której zobaczysz na jakim etapie realizacji jest wniosek. 

Na tym etapie możesz jeszcze zrezygnować z wnioskowania o ELD, klikając w kolumnie Akcje napis Rezygnuj. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji o rezygnacji. 

6. Aby dopełnić formalności w składaniu wniosku o ELD, należy wniosek ten opłacić. W tym celu należy przejść do zakładki Płatności → Moje faktury. W tej zakładce zobaczymy fakturę za wydanie ELD. 

7. Klikając w numer faktury wyświetlą się jej szczegóły. 

8. Klikając Wygeneruj dane do przelewu wyświetlą się trzy możliwości opłacenia wniosku.

  • Wygeneruj druk płatności - zostanie wygenerowany plik pdf z uzupełnionym szablonem do przelewu, który należy wydrukować a następnie wykonać przelew na poczcie lub w oddziale banku,
  • Skorzystaj z serwisu ePłatności - klikając w tę wyświetli się serwis ePłatności, który pozwala na dokonanie natychmiastowej zapłaty. Korzystanie z serwisu wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostawcy usługi.
  • Zeskanuj kod QR do płatności mobilnych - zostanie wygenerowany kod QR, który możemy zeskanować w aplikacji mobilnej swojego banku i wykonać przelew.

Aby skrócić czas przetwarzania wniosku zalecamy dokonanie opłaty za pomocą ePłatności lub przez płatności mobilne.

9. Po opłaceniu wniosku o wydanie legitymacji, w zakładce Dokumenty → Wnioski status wniosku zmieni się na zapłacony, co oznacza, że wniosek został przekazany do dalszej weryfikacji. Jeśli nie będzie wymagana poprawa danych czy zdjęcia, wniosek zostanie przekazany do realizacji.

W tym miejscu można w każdej chwili sprawdzić aktualny status wniosku.

10. O możliwości odbioru legitymacji zostaniesz powiadomiony mailowo, a także smsem jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości sms.


Powiązane artykuły