Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doktorant kształcący się w Szkole Doktorskiej może wnioskować o wydanie zaświadczenia.


Złożenie wniosku o zaświadczenie należy zacząć od zalogowania się do Mojej PG i wybrania aplikacji Student.

Następnie z granatowej wstążki wybrać zakładkę Dokumenty a z niej Złóż wniosek, która służy do elektronicznego składania wniosków (w tym miejscu można również złożyć wniosek o wydanie ELD).

Doktorant może wnioskować o wydanie następujących zaświadczeń (możliwość wystawienia niektórych z nich zależy od ściśle określonego statusu doktoranta, więc część z nich może być niewidoczna):

 1. Zaświadczenie ogólne dla doktoranta
 2. Zaświadczenie o pobieraniu stypendium doktoranckiego oraz odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne
 3. Zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. Zaświadczenie o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej
 5. Zaświadczenie o okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej
 7. Zaświadczenie dla celów legalizacji pobytu/wizy - zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez cudzoziemca studiów

Składanie wniosku o wydanie zaświadczenia - krok po kroku:

 1. Wybierz kurs dla którego składasz wniosek i kliknij Dalej:
 2. Następnie z listy wybierz rodzaj wniosku (na potrzeby tej instrukcji wybrane zostanie Zaświadczenie o pobieraniu stypendium doktoranckiego oraz odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, wnioski o pozostałe zaświadczenia składane są analogicznie). Po wybraniu wniosku kliknij Dalej:


  Uwaga!

  Rozwijana lista z rodzajami zaświadczeń, o które można wnioskować może zawierać zaświadczenia o podobnych nazwach.  Należy wybrać z listy tylko zaświadczenia poprzedzone skrótem SzkD (tylko te są właściwe dla Szkoły Doktorskiej) lub SDW (tylko te są właściwe dla Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej), chyba że zaświadczenie jest potrzebne do wizy/karty pobytu, które nie jest uzależnione od kursu, na jakim się znajdujesz.

 3. Wybierz liczbę sztuk w jakiej zaświadczenie ma być wydane (możliwość wyboru miedzy 1 a 5) oraz uzupełnij dodatkowe informacje np. okres pobierania stypendium i kliknij Dalej.
 4. Pojawi się podsumowanie wniosku, które należy sprawdzić. Jeśli wpisana treść nie wymaga poprawek kliknij Wyślij Wniosek.
  Klikając Wstecz możesz cofnąć się do poprzedniego kroku i edytować dane.

 5. Po kliknięciu Wyślij wniosek, pokaże się komunikat o poprawnym złożeniu wniosku. 

 6. Klikając Zamknij wyświetli się zakładka Wnioski, w której można obserwować aktualny status wniosku.
 7. Na tym etapie możesz jeszcze zrezygnować z wnioskowania o zaświadczenie, klikając w kolumnie Akcje napis Rezygnuj. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie decyzji o rezygnacji. 
 8. Jeśli nie będzie wymagana poprawa danych, uprawniony pracownik Szkoły Doktorskiej przyjmie wniosek do realizacji, co spowoduje zmianę statusu wniosku na w realizacji.
 9. Gdy zaświadczenie zostanie wystawione jego status zmieni się na do odbioru. O możliwości odbioru zaświadczenia zostaniesz powiadomiony mailowo, a także smsem jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości sms.


Powiązane artykuły